Psykiatrialliansen ble stiftet i 2006 som et samarbeid mellom Helse Bergen og Bergen kommune. I dag er Psykiatrialliansen en selvstendig stiftelse med et styre bestående av syv personer, to ansatte(en daglig leder i 100% og en kommunikasjonsansvarlig i 50%) og ti instruktører som hver uke leder de forskjellige aktivitetene våre. Målet vårt er; Få folk i aktivitet, hjelpe mennesker ut av isolasjon og ensomhet, være et skritt på veien til et bedre liv og et trinn på vei fra sykdom til arbeid. Psykiatrialliansen er et lavterskeltilbud; alle er velkommen alltid. Vi stiller ingen krav om diagnose, og de som trener med oss må selv definere seg inn i målgruppen. Ingen trenger fortelle oss om-, hvordan-, eller hvorfor de er syke. Omtrent halvparten av oss vil, i løpet av livet, få en behandlingstrengende psykisk lidelse; som oftest i form av depresjon, angst og misbruk eller avhengighet av rusmidler. Mennesker med alvorlig psykiske helseproblemer lever inntil 20 år kortere enn andre. Det er ikke lenger tvil om at det finnes en sammenheng mellom fysisk aktivitet og psykisk helse. Det finnes omfattende dokumentasjon på at fysisk aktivitet reduserer graden av både angst og depresjon, og selv om Psykiatrialliansen ikke driver med behandling, driver vi i aller høyeste grad med helse. Både mental og fysisk. Vi ønsker å etablere gode treningsvaner som deltagerne kan ta med seg etter at de er utskrevet fra sykehus og ikke lengre har kontakt med dagsenter og behandlingsinstitusjoner. Psykiatrialliansen har en flat struktur. Vi ønsker stor grad av selvstyring, og vi vil ha medlemmer som påvirker Psykiatrialliansens arbeide både på- og utenfor trening. Vi rekruttere trenere og hjelpetrenere blant brukerne våre, og det finnes brukerkompetanse i alle organisasjonens ledd. Det er avgjørende for oss at det bland styremedlemmer og ansatte finnes egenerfaring med psykisk sykdom.
TIMEPLAN
OM OSS
BLI MED
AKTIVITETER
TIMEPLAN
TRENERE
KONTAKT
samarbeidspartnere
5054 Bergen
tlf.: 451 13 754
post@psykiatrialliansen.no
facebook.com/psykiatrialliansen
Copyright © 2016 Psykiatrialliansen
Grasrotandelen
Org. nr.: 994 889 125